คอร์สติวสอบสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรีวิวความสำเร็จของน้องๆ ที่พี่สร้อยพาสอบติดคณะอินเตอร์จุฬา-ธรรมศาสตร์ อีกเพียบ

คอร์สติวเข้มสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ เข้าหลักสูตรนานาชาติ

ทั้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และ มหิดล ภาคอินเตอร์
ดำเนินการสอนโดย ครูสร้อย และทีมครูผู้สอนจบสายตรงจากคณะต่างๆ ประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี 

✅ คลาสสอนสด เตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ครอบคลุม
✅ เทคนิคการเตรียมตัวสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายคณะ
✅ สรุปคำถามจากห้องสอบจริง พร้อมเทคนิคการตอบคำถามแบบเฉพาะรายบุคคล ตรงตามเกณฑ์การให้คะแนนของคณะ
✅ เก็งข้อสอบ อัพเดท คำถามรอบล่าสุด พร้อมคำถามอิงตามข่าวสารปัจจุบัน
✅ สรุปศัพท์เทคนิคที่ใช้ในการตอบคำถามอิงตามรายคณะ
✅ จำลองการสอบสัมภาษณ์จริงเป็นรายบุคคล (Mock Interview) พร้อม feedback แนะนำเทคนิคการตอบ ครอบคลุมทุกแนวคำถาม

หลักสูตรที่เปิดสอน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ (BBA)
 • คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (EBA)
 • คณะนวัตกรรมบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ (BAScii)
 • คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ (COMMARTS)
 • คณะสถาปัตยกรรม สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม หลักสูตรนานาชาติ (INDA)
 • คณะสถาปัตยกรรม สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ (COMMDE)
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (BBTech)
 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรนานาชาติ (BALAC)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ (BBA)
 • คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (BE)
 • คณะวารสารศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (BJM)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BEC)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ หลักสูตรนานาชาติ (BSI)

สมัครด่วน

รับจำนวนจำกัด เน้นติวเหมือนตัวต่อตัว เพื่อให้น้องๆทุกคนตอบได้อย่างมั่นใจ พร้อมสอบจริง

เข้าสู่ระบบ Krusoi Easy Eng
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่สมัครไว้ได้เลยนะคะ
ลืมรหัสผ่าน
กรอกอีเมลที่เคยสมัครในเว็บไซต์ไว้ และจะมีอีเมลส่งไปยืนยันนะคะ